Razna kritika hosćencarjow

srjeda, 03. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Čěske knježerstwo z ministerskim prezidentom Andrejom Babišom na čole je 20. winowca 2021 postajiło, zo dyrbi personal gastronomiskich zarjadnišćow strowotniski staw swojich hosći přepruwować. Rozsud je mjez mnohimi wobsedźerjemi a wobhospodarjemi hosćencow raznu kritiku zbudźił. Po jich měnjenju chcedźa politikarjo zamołwitosć za rozšěrjenje koronawirusa na hosćencarjow wotwalić, nimo toho wuskutkuje nowa naprawa po ćežkim połdra lěće z pandemiju dalše financne straty.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk