„Garantije steja na hračkach“

pjatk, 05. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Debata wo „eroziji demokratije“ w Pólskej so dale přiwótřa

Waršawa (SN/bn). Mjeztym zo dale akutna humanitarna katastrofa na mjezy k Běłoruskej w pólskich medijach dźeń a mjeńšu rólu zaběra, wěnuja so tamniše nowiny a časopisy tele dny hłownje reakcijam wukraja na „eroziju demokratije“, kajkuž Europska unija a USA Pólskej wumjetuja. Minjenu srjedu bě tak mjenowana Helsinki-komisija, zestajana z čłonkow a čłonow wobeju ameriskeju parlamentariskeju komorow, zwěsćiła, zo njejsu aktualne sankcije EU a USA přećiwo Pólskej a Madźarskej přewjele wuskutkowali a zo so „situacija demokratije we woběmaj krajomaj dale pohubjeńša“. Bywša zastupowaca wonkowna minis­terka USA Heather Conley je tohodla namjetowała, „wo prezency ameriskich wojakow w Pólskej rozmyslować“, štož wjacore medije jako direktne hroženje rozumja. Tak cituje najwjetši pólski dźenik Gazeta Wyborcza mjez druhim fachowca za wonkownu politiku a čłona europskeho parlamenta Radosława Sikorskeho (Europska ludowa strona EVP): „To chětro boli.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk