Zawěry přełamać spytali

wutora, 09. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Situacija na mjezy mjez Pólskej a Běłoruskej so dale přiwótřa

Minsk/Waršawa (dpa/SN). Połoženje na pólsko-běłoruskej mjezy so dźeń wote dnja přiwótřa. Wčera wječor su wjacore sta ćěkancow podarmo spytali so blisko wsy Kuźnica Białostocka přez zawěry do Pól­skeje přełamać. Dźensa rano je Pólska hraničny přechod Kuźnica Białostock zawrěła. Pućowacy měli na přechodaj Terespol a Bobrowniki wuwinyć.

Po informacijach pólskich zarjadow je při mjezy něhdźe 3 000 do 4 000 ćěkancow – mnozy z nich z krizowych kónčin kaž Afghanistana a Iraka. Woni přenocowachu při hižo minusowych stopnjach w prowizorisce natwarjenym stanowym lěhwje. Po informacijach běłoruskeje strony su tam wčera tež wjacore wutřěle z pistolow słyšeli.

Po tym zo bě koordinator pólskeje tajneje słužby Stanisław Żaryn wčera přez twitter „wo wulkej ličbje ćěkancow informował, stejacych pod kontrolu wobrónjenych běłoruskich jednotkow, kotrež rozsudźeja, dokal ma skupina hić“, je knježerstwowy šef Mateusz Morawiecki krizowy stab zwołał.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk