„Nichtó na nas njesłucha“

pjatk, 21. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dale přiběrace koronainfekcije w Pólskej – medicinska rada rozpušćena

Waršawa. Rada lěkarskich fachowcow, kotraž pólske knježerstwo w boju pře­ćiwo koronawirusej poradźuje, je faktisce rozpušćena. Z cyłkownje 17 čłonow je 13 gremij wopušćiło. Hłownu přičinu rezigna­cije je jedyn z nich w jeničkej sa­dźe­ zjał: „Nichtó na nas njesłucha“.

Jedyn z najpopularnišich zastupnikow rady, Wrócławski lěkar, prof. Krzysztof ­Simon, w rozmołwje z nowinarjemi zwěsći, zo nima dźěło komisije hižo žanoho zmysła. Wón ma zaćišć, zo knježerstwo poručenja medicinskeje rady drje na wědomje bjerje, ale so po nich nima, wo­sebje šćěpjenje pře koronu nastupajo. Skerje nawopak! W sejmje je sylny blok zapósłancow, kotřiž cyle zjawnje přećiwo šćěpjenju wustupuja, bjez toho zo by so knježerstwo jim spjećowało. Tak móžeše šulska radźićelka Barbara Nowak, wažna politikarka na polu kubłanja, zjawnje rjec, zo ma šćěpjenje „za wulki ekspe­ri­ment na ludźoch“. Prof. Simon je sej wě­sty­, zo by sylny signal był, bychu-li so čłonojo knježerstwa a wšitcy zapósłancy sejma a senata přećiwo wirusej šćěpić dali.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND