Styki wožiwić

srjeda, 11. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa/Podstupim (RD/SN). Kraj Braniborska chce wusnjene partnerstwo z pólskim wojewódstwom Mazowieckie, hospodarsce najsylnišim regionom Pólskeje, wožiwić. To braniborska ministerka za financy a Europu Katrin Lange (SPD) po třidnjowskim wopyće we Waršawje minjeny tydźeń wozjewi.

Lange je so mjez druhim z maršalom wojewódstwa Mazowieckie Adamom Struzikom (Burska strona PSL) zetkała, kotryž zastojnstwo wjace hač dwaj lětdźesatkaj wukonja. Struzik wosobinsce bě wožiwjenje stykow nastorčił, Lange rozprawja. Planowane nětko je, zhromadne dźěłowe skupiny Europa-ministerstwa a maršaloweho zarjada wu­tworić, kotrež měli na přikład při temach kaž su to korona kaž tež wobnowjomne energije, wosebje nastupajo produkciju wodźika, hromadźe dźěłać. Nimo toho chcetej so wobě stronje zhromadnje wo srědki Europskeje unije ze spěchowanskeho hornca Interreg prócować.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND