Čěski wojak w Ukrainje zemrěł

srjeda, 15. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. W ćežko nadběhowanej kónčinje Donbas je minjeny tydźeń dobrowólny čěski wojak swoje žiwjenje přisadźił, zdźěli ministerstwo za wonkowne naležnosće pjatk wječor. Muž bě při ruskim nadpadźe zemrěł. Wjace hač sto wojakow ma wosebitu dowolnosć prezidenta Miloša Zemana ukrainskich wojowarjow podpěrać. Kelko Čechow pak tam woprawdźe wojuje a hač su někotři z nich w ruskej wojerskej jatbje, wodźacym politikarjam znate njeje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND