Kijewski wulkopósłanc domoj

štwórtk, 14. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Bórzomny nawrót wulkopósłanca Jewhena Perebyjnisa do Ukrainy je wjetšinu načolnych politikarjow přesłapił, štož su někotři z nich kónc tydźenja w telewizijnej debaće zwuraznili. Sobotu bě ukrainske ministerstwo za wonkowne naležnosće wozjewiło, zo je Wolodymyr Zelenskyj swojich najwyšich diplomatow z Němskeje, Madźarskeje, Norwegskeje, Indiskeje a Čěskeje wotwołał. Po słowach rěčnika ukrainskeho wulkopósłanstwa w Praze bě personalna změna hižo dawno planowana. Wšako skutkuje Perebyjnis mjeztym wjace hač pjeć lět w swojim zastojnstwje – normalne su štyri lěta. ­Šefowy diplomat je hižo w 1990tych ­lětach we wulkopósłanstwje w čěskej ­stolicy dźěłał, 2017 sta so z ukrainskim wulkopósłancom. Wón rěči běžnje čěsce a maja jeho za wulkotneho znajerja ­stawiznow a kultury ­susodneho kraja. Ministerski prezident Petr Fiala je kónc tydźenja zhromadnje z Janom Liptavskim, ministrom za wonkowne naležnosće Perebyjnisowy nawrót wobžarował.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND