Wólbne doškrabki z Čěskeje

srjeda, 01. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Mjeno noweho čěskeho prezidenta je hižo znate – je to Petr Pavel. Wón móžeše sej zašły pjatk a zašłu sobotu w druhim kole prezidentskich wólbow přidatnje hłosy přiwisnikow Danuše ­Nerudoveje a Pavela Fischera zawěsćić. Tak sta so wón z 58,32 procentami hłosow z jasnym dobyćerjom druheho rozsudźaceho wólbneho koła. Jemu bě 3,36 milionow wolerjow swoju dowěru spožčiło – to je 960 000 hłosow wjace hač ­za bywšeho ministerskeho prezidenta ­Andreja Babiša. Po analyzy PAQ Research bě so Pavelej mjenujcy poradźiło, pohnuć njewolerjow tola wolić hić, kaž tež Babišowych přiwisnikow wo tym přeswědčić, zo jich „idol“ z lěpšim prezidentom njebudźe. Tohodla zhubi Babiš na kóncu 400 000 hłosow. Krótko po wólbach rozprawjachu čěske medije wo wosebje wysokej ličbje wolerjow – tak bě so 70,25 procentow wólbokmanych za jednoho z dweju kandidatow rozsudźiło. W dwěmaj čěskimaj wjeskomaj wobdźělichu so samo wšitcy wobydlerjo na přewšo wažnym hłosowacym zarjadowanju.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND