Pomhaja w Turkowskej

srjeda, 08. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Na rezerwnym wojerskim lětanišću Líně blisko Plzenja wotměwachu ­minjenu sobotu dźeń wotewrjenych durjow. Po trochowanju ekspertow je skoro 15 000 ludźi přišło, zo bychu sej historisku kaž tež modernu lětansku techniku wobhladali. Zdobom namołwjachu organizatorojo wopytowarjow jich w swojich prócowanjach wo zdźerženju lětanišća podpěrać.

Wulkokoncern VW planuje na pře­strjeni lětanišća nowu fabriku za baterije. Štefan Koprda, nawoda europskeho zwjazka za wuwiwanje ciwilneho lětarstwa, zdźěli powěsćerni ČTK, zo njesłužeše dźeń wotewrjenych durjow protestej. Za čas zarjadowanja zběraše towarstwo „stop gigafactory“ podpisma ludźi, zo móhł so regionalny referendum na­stupajo natwar naspomnjeneje fabriki ­přewjesć. Čěske knježerstwo podpěruje plany koncerna VW, natwar fabriki ma 120 miliardow krónow (pjeć miliardow eurow) płaćić.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND