Čurka – čěski ptak lěta 2023

srjeda, 22. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. W Praze wotewrěchu nowu kofejownju, kotraž je znatemu čěskemu spěwarjej Karelej Gottej wěnowana. Na swjatočnym wotewrjenju wosebiteho lokala wobdźělichu so zastupjerjo wjacorych fanowych klubow z Čěskeje kaž tež z Němskeje. Kofejownja, w kotrejž móža so hosćo při kofeju a tykancu wšelake fota „złoteho hłosa z Prahi“ wobhladać a jeho hudźbu słuchać, je w nutřkownym měsće na hasy Dlouhá w dźiwadłowej pasaži. Ideju za tajki lokal měještaj producent Miroslav Kolodziej a nowinar Luboš Procházka, kiž dźěłaše 15 lět ze spěwarjom wusko hromadźe. „Chcychmoj městno wutworić, hdźež móža so přiwisnicy Gotta z Čěskeje a dalšich krajow zetkać“, podšmórny Procházka.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND