Na hłosy woporow njesłuchał

pjatk, 17. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

W Pólskej razna debata bamža Jana Pawoła II. dla wudyriła

Waršawa. Po tym zo je informaciski telewizijny sćelak TVN 24 spočatk nalětnika w swojim programje połdrahodźinsku dokumentaciju „Franciszkańska 3“ – ­titul reportaže poćahuje so na adresu Krakowskeje kurije, hdźež je bamž Jan Pawoł II. stajnje na wopytach swojeje ­domizny přebywał – wusyłał, wudyri w medijach Pólskeje razna debata, po­dobna zemje­rženju.

Awtor Marcin Gutowski naliča w swojej reportaži wjele dopokazow, zo bě Karol Wojtyła swój čas jako Krakowski arcybiskop – wot lěta 1964 do 1978 – pady seksualneho znjewužiwanja dźěći a młodostnych přez duchownych w swojej diecezy zatajał. Gutowski rozłožuje, zo je Wojtyła katolsku cyrkej škitał, na hłosy woporow pak njeje słuchał.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND