Biden přilubjenje dodźeržał

pjatk, 24. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Prěnja stajna garnizona ameriskeje armeje w Pólskej

Waršawa. Na tónle dźeń je knježerstwo Pólskeje tójšto lět čakało: Wójsko USA je započało w Poznanju stajnu garnizonu zarjadować. Jeje nadawk je swoje jednotki z dohromady 11 000 wojakami wotnětka wobstajnje dohladować. Wutoru, 21. měrca, wotměchu za to wosebitu swjatočnosć, na kotrejž wobdźělichu so pólski zakitowanski minister Mariusz Błaszczak, ameriski wulkopósłanc w Pólskej Mark Brzezinski a general John Kolasheski. Prezident USA Joe Biden bě na lońšim wjeršku NATO w Madridźe rozsudźił tajku garnizonu w Pólskej wutworić, a wón je swoje přilubjenje dodźeržał.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND