To a tamne (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Drohe sportowe awto zešrotował je muž na probowej jězbje minjeny pjatk w Załomju. 46lětny bě so z 510 PSsow sylnym wozom typa Alfa Romeo na mokrej dróze suwać započał, do wjacorych štomow zrazył a skónčnje na ležownosći stejo wostał. Šofer a sobu jěducej wosobje wostachu njezranjeni. Policija pak trochuje wěcnu škodu na 70 000 eurow. Telko awto hižo w swojim zakładnym wuhotowanju płaći.

Štyrilětny pachoł je swoju mać a jeje znatu w Göppingenje z bydlenja na balkon wuzamknył a so na to spać lehnył. Jako wonej něšto pozdźišo pytny­štej, zo su durje zawrjene, hólčk hižo hłuboko a kruće spaše. Žonje zawołaštej tuž policiju. Po tym zo su zastojnicy na to podarmo při durjach bydlenja klinkali, dyrbješe wohnjowa wobora zamk durjow namócnje wułamać.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND