To a tamne (15.09.20)

wutora, 15. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Najmjeńšej gmejnje Němskeje ležitej w Schleswigsko-Holsteinskej a w Porynsko-Pfalcy. W Gröde, na kumštnej kupje w Sewjernym morju, kaž tež w Dierfeldźe we wulkanowej Eifeli bydleše kónc 2019 stajnje dźesać ludźi. Lěto do toho bě Gröde po wšej Němskej najmjeńša gmejna z runje hišće sydom wobydlerjemi. Najwjace ludźi bydleše kónc 2019 znowa w Berlinje (3,67 milionow). Najhusćišo wobsydleny je Mnichow, hdźež bydli 4 777 ludźi na kwadratny kilometer. W Parisu je jich štyri króć telko: 21 000.

Pilnje harowacy jěž je w Magdeburgu zasadźenje policije zawinił. W rańšich hodźinach bě muž na to tukał, zo su paduši w domje susoda, dokelž słyšeše podhladne zwuki, jako by něchtó z piłu rězał. Policisća ležownosć kontrolowachu a namakachu jěža, kiž metalowy předmjet před sobu storkaše, štož zwuki zawinowaše.

wozjewjene w: To a tamne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND