Budyska kopańca a Serbja

wutora, 18. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ludosportowy cyłk zastupnikow-koparjow mustwo Budyskich serbskich institucijow do zetkanja z wubranku redakcije Lausitzer Rundschau na hrajnišću w Humboldtowym haju  Foto: archiw Mikławša Krawca Ludosportowy cyłk zastupnikow-koparjow mustwo Budyskich serbskich institucijow do zetkanja z wubranku redakcije Lausitzer Rundschau na hrajnišću w Humboldtowym haju Foto: archiw Mikławša Krawca

Na prašenje, hač su młodźi Serbja rólu w Budyskej kopańcy hrali resp. w kotrym rozměrje, móžemy po dotalnej wědźe tole­ wotmołwić: Do wójny bě rodźeny Wotrowčan Beno Šołta wrotar w mu­stwje Budissy. (Přispomnjenje: W lěće 1904 załožene sportowe zjednoćenstwo da sej mjeno po měsće Budyšinje, kotrež su hač do lěta 1868 němsce Budissin pisa­li.) Po wójnje hraješe Handrij Cyž, wučer Budyskeje Serbskeje wyšeje šule (SWŠ) a pozdźiši direktor Serbskeho ludoweho ansambla, krótki čas za mustwo Budyšin-zapad, po tym zo bě do toho Radworskej Slawiji přisłušał.

Wot hrajneho lěta 1952/1953 wob­dźěleše so mustwo SWŠ na dypkowych hrach młodźinskeje wokrjesneje klasy. Tutón cyłk hraješe zwjetša na sportnišću „Aufbauplatz“ – tam při Wuričanskim puću natwarichu pozdźišo Hoopowu šulu.­ Staršim přećelam sporta budu drje mjena zakładneje zestawy znate: Jurij Kilmorgen, Gerat Libš, Korla Kašpor, Horst Hantuš, Rudi Trječk, Dieter Tannert, Klaus Wawer, Jan Wornar, Pětr Šołta,­ Mikławš Křiženk­, Dieter Reinig. Po wotchadźe sylne­ho lětnika 1953 hrajachu někotři jenož­ hišće w mustwje Jedno­ty Budyšin.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Koparske mustwo Rotacije Budyšin 1963/1964 na Młynkec łuce
dalši wobraz (2) W starobnej klasy młodźina D bě nětčiši nawoda Serbskeho gymnazija Budyšin René Wjacławk (stejo druhi wotprawa, Traktor Ralbicy/Hórki) tež hrajer doro stoweje wubranki wokrjesa Kamjenc. Pozdźišo je Wjacławk tež za Budissu Budyšin kopački šnórował. Foto: Gojko Sinde/WFV
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND