Skupina serbskich starterow přikładnje wojowała

wutora, 14. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

28. běh na a po Sokolniku při wose­bje špatnym wjedrje

Paralelnje z 21. Kamjenskim kćenjowym běhom wotmě so mjeztym hižo 28. jara naročny běh na Sokolnik a po nim. Jednotliwe distancy wurisanjow běchu 1,0/ 2,5/5,5 a 12 km, na kotrychž je cyłkownje 210 starterow cil docpěło. Na 5,5 km wubědźowaše so tež hišće dźesać lubowarjow walkinga. Tři štwórćiny běharjow wobdźělichu so na najdlěšimaj čaromaj. Tele wurisanje běše hižo lětuše pjate za rjadnu lisćinu Wopačanski cup. Aktiwni běchu z cyłeje Hornjeje kaž tež ze srjedźneje Łužicy, z Drježdźan a jeho wokoliny a z Döberna, mjez nimi tež zaso horstka serbskich atle­tow.

Na 1,0 a 2,5 km wubědźowachu so młódši kaž tež starši šulerjo. Serbski šuler­ Valentin Brězan z Bělšec (Eben­dörfel) wubědźi sej w klasy U 10 dobre 4. městno w 4:12 min. Cyłkownaj dobyćerjej na 5,5 km (61 w cilu), kotrež wjedźechu nimale hač na wjeršk Sokolnika, běštaj Josef Zimmermann ze Žitawy (23:59 min) a Franziska Kranich ze Zhorjelca (25:56 min). Anabella Mehnertec z Budyšina doby w skupinje U 20 w spěšnych 35:02 min. Corinna Měrćinkowa z Chelna docpě na tutej distancy we walkingu 3. městno (44:20 min).

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND