Kołwrótnu partiju z wulkim zasadźenjom dobyli

wutora, 18. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z Tomašom Domašku (naprawo, tu w hrě přećiwo Rakecam II/Šćeńcy) ma druhe koparske mustwo SJ Chrósćicy jara dobry motor w srjedźnym polu, kotryž spušćom nje do wobeju směrow dźěła, doprědka kaž dozady. Foto: Jörg Stephan Z Tomašom Domašku (naprawo, tu w hrě přećiwo Rakecam II/Šćeńcy) ma druhe koparske mustwo SJ Chrósćicy jara dobry motor w srjedźnym polu, kotryž spušćom nje do wobeju směrow dźěła, doprědka kaž dozady. Foto: Jörg Stephan

SJ Chrósćicy II

– HZ Hórnikečanski jězor 5:3 (2:1)

Zestawa domjacych: M. Dórnik – A. Dórnik, Mark, Wowčer, Lešawa, Donat (75. Šmit), Bětnar, Domaška, Mohaupt (55. F. Dórnik), Žur, Liznar

W poslednjej domjacej hrě aktualneje sezony chcychu so koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ přećiwo HZ Hórnikečanski jězor wuspěšnje do lětnjeje přestawki rozžohnować. Do zakopa dźakowaše so předsydstwo hišće něhdyšim hrajerjam prěnjeho mustwa Mattijej Bětnarjej, Flo­rianej Dórnikej a Simonej Žurej za dołholětne zasadźenje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND