Dobry zakład

pjatk, 20. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Z powěsću wo tym, zo Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin za lětsa planowanu europeadu přestorči, drje su mnozy hižo ličili. Wot wčerawšeho je nětko jasne, zo koparske mišterstwa europskich narodnych mjeńšin pola Korutanskich Słowjencow w juniju njebudu, ale klětu w samsnym času, kaž Domowina wčera zdźěli.

Byrnjež přestorčenje europeady zrudźiło, zhladuje referent Domowiny a předsyda přihotowanskeho wuběrka „Serbske mustwo na europeadu“ Clemens Škoda pozitiwnje na dotalne wuwiće. „Strowota ma prioritu. Sym pak hordy na puć, kotryž smy dotal kročili. Smy so z nowej zestawu wobeju serbskeju wubrankow rozestajeli, nowe wuměnjenja přiwzali a je derje zmištrowali.“ Kaž Škoda dale pisa, je wón přeswědčeny, zo maja nětko „dobry zakład za dalše přihoty europeady, z kotrymiž wězo pokročujemy. Spěchowarjow chcemy prosyć projekt dale podpěrać, zo móhli jón klětu wuspěšnje přewjesć.“

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND