„Sym na tym polu kaž detektiw“

pjatk, 18. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Franc Šěn na swojim dźěłowym městnje w Budyskim Serbskim instituće Dr. Franc Šěn na swojim dźěłowym městnje w Budyskim Serbskim instituće

Pola nawody Serbskeje centralneje biblioteki a serbskeho kulturneho archiwa dr. Franca Šěna

Wón sedźi za šěrokim pisanskim blidom. Zady njeho na polcy steji kopica rjadowakow, knihow, tež hišće na boku­ na kamorje. Wšitko je přewidnje zrjadowane. Spóznaješ, zo dźiwa nawoda centralneje biblioteki a kulturneho archiwa w Budyskim Serbskim instituće na porjad. To wšak dr. Franc Šěn w swojej zamołwitej funkciji dyrbi, tole tči prosće w jeho krwi.

Wid z woknom na Park Marianny Britze­ z wulkimi štomami a w słóncu zybolacymi so łopjenami spožča jemu zawěsće přeco zaso mocy do dźěła na dobro serbskeho literarnostawizniskeho slědźenja. Na knižnym regalu steji napadnje wulka, powjetšena fotografija wo serbskej žonje w katolskej narodnej drasće z lěta 1900. Budyšan pytnje mój zajim za wobraz.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Serbski wědomostnik česći sej powjetšene foto wo wowce Marje Młynkoweje. Foto: Alfons Wićaz
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND