„Wjeselu so na nowe beletristiske a dźěćace knihi“

pjatk, 18. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa  Foto: SN/Maćij Bulank Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa Foto: SN/Maćij Bulank

Rozmołwa z jednaćelku Ludoweho nakładnistwa Domowina Marku Maćijowej

Lěto so nachila. Tež w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina zhladuja na to, što su lětsa docpěli, a měrja so zdobom hižo na lěto 2016. Wo tym a tamnym je so Alfons Wićaz z jednaćelku LND Marku Maćijowej rozmołwjał.

Je so za LND wšitko zwoprawdźiło, štož sće sej za lěto 2015 předewzali?

M. Maćijowa: To běše rjane, ale tež napinace lěto. Štož smy sej předewzali, smy zwoprawdźili. Wězo so přeco zaso stawa, zo so knižne titule přesuwaja, zo njemóžeš stajene terminy kaž planowane dodźeržeć. W cyłku pak smy jara spokojom.

Zawěsće jewjachu so starosće we wšelakich wobłukach, abo něšto je so nimokuliło. Kak sće to zmištrowali?

M. Maćijowa: Nam njeje so ničo nimokuliło. Ale dyrbjachmy so mócnje napinać, zo bychmy kónc meje nowy internetny wustup Serbskich Nowin zwoprawdźili, je pak so poradźiło. Nětko dźěłamy na nowym internetnym wustupje Noweho Casnika.

Na knižnym polu je wšitko derje běžało?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND