Z prěnjeho koncertamyslička Nukstocka wurostła

pjatk, 20. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyšinje bydlacy 36lětny Bosćan Nawka słuša k hłownym organizatoram hudźbneho festiwala Nukstock.   Foto: Alfons Wićaz W Budyšinje bydlacy 36lětny Bosćan Nawka słuša k hłownym organizatoram hudźbneho festiwala Nukstock. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa ze sobuorganizatorom Nukničanskeho rockoweho festiwala

Serbska młodźina pyta na swoje wašnje za hudźbnymi poskitkami. K tomu słuša festiwal Nukstock. Budyšan, přełožowar a hudźbny kritikar Bosćan Nawka, je jedyn z jeho zamołwitych. Alfons Wićaz­ je so z nim rozmołwjał.

Kak je ke kóždolětnemu rockowemu festiwalej Nukstock dóšło?

B. Nawka: Swjećimy lětsa w Nukni­čanskim klubje Barakka 20. narodniny. Historisce­ wšak tole cyle njetrjechi. Smy sej tele lěto wědomje wuzwolili, dokelž wotmě so 1996 prěni koncert z tehdyšimi třomi serbskimi kapałami Crying Blue, Awful Noise a Stoned Hajtzer. Z tohole koncerta bě wurostła myslička, wobłuk powjetšić na koncert pod hołym njebjom, ale nic jeno za serbske, łužiske skupiny. 1997 smy jón prěni króć přewjedli, spočatnje w kooperaciji z Nukničanskim wjesnym swjedźenjom. W lěće 1999 so rozsudźichmy, wěc do swójskich rukow wzać. Přećahnychmy z openair-koncertom k Nukničanskej skale, hdźež nětko kóžde lěto Nukstock wotměwamy.

Što sće sej jako wosebity zaměr stajili?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND