Twórby wuměłčow najpřeswědčiwiši argument

pjatk, 17. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerja Budyskeho Schilleroweho gymnazija a ekscelentneho akordeonista Lukasa Hartmanna zajimuja wustajene twórby Maje Nagloweje.  Foto: Alfons Wićaz Šulerja Budyskeho Schilleroweho gymnazija a ekscelentneho akordeonista Lukasa Hartmanna zajimuja wustajene twórby Maje Nagloweje. Foto: Alfons Wićaz

Wustajeńca serbskeho tworjaceho wuměłstwa w Biskopicach

Smy so na to zwučili, zo njejewi so serbske tworjace wuměłstwo jeno w Budyšinje abo Wojerecach, ale po cyłej Hornjej Łužicy. Tež w Biskopicach pokazuja so nětko serbske wobrazy a skulptury. Přičina, zo so druhe galerije a wustajenišća serbskim wuměłcam wěnuja a so k dwukulturnosći regiona wuznawaja, staji prašenje: Što je so stało? Twórby serbskich wuměłcow su najpřeswědčiwiši argument za tónle zjaw.

Hač do kónca julija maja tež w Biskopicach z wustajeńcu „Ja sym druhi wid“ přiležnosć, so z wuměłstwom Serbow zeznać. Šěsć serbskich wuměłčow wustaja na žurli tamnišeje radnicy a w galeriji Carla Lohsy. Poprawom stej to dwě wustajeńcy. Na žurli radnicy, přefungowanej na wustajenišćo, su twórby Isy Bryccyneje, Maje Nageloweje a Borbory Wiesnerec wustajene. Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec a Marion Kwicojc su w galeriji Lohsy prezentne. Na samsnu temu wustajachu wone hižo w Budyšinje.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND