Plan wuspěšnje zwoprawdźili?

pjatk, 17. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Scena z lětušeje hry lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba a wulki pozadnik“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Foto: SN/Maćij Bulank Scena z lětušeje hry lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba a wulki pozadnik“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Foto: SN/Maćij Bulank

Mysle wo lětušim lětnim dźiwadle NSLDź

Jako słyšach wo planje Lutza Hillmana, intendanta Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, myslach sej, zo so to „mächtig gewaltig!“ nimokuli. Wón je sej mjenujcy jednanje za lětušu hru lětnjeho dźiwadła „Olsenowa cwólba a wulki pozadnik“ na zakładźe wšěch štyrnaće filmow wonych sympatiskich danskich pakostnikow spisał. A tuž běch do premjery skerje skeptiski, wšako wočakowach šwitu lědma ze sobu zwjazanych scenow město praweho jednanja. Tola mylach so – hłowne jednanje je z pódlanskimi stawizničkami wušiknje do cyłka splećene. Při tym złožuje so hra přewažnje na wosmy film „Olsenowa cwólba so roznjem­dri“, bu pak z wobsahowymi elementami tamnych filmow wudospołnjena, kaž na přikład z nadpadom na kino w prěnjej scenje, kotryž jewi so w pjatym filmje „Olsenowa cwólba běži amok“. Nadpad zwrěšći, kaž tak husto,­ a policija Egona zajmje. Jako jeho z jastwa pušća, zhoni wón, zo chce so Børge, syn Kjelda, ze swojej přećelku woženić, dokelž je wona samodruha a zo wonaj tohodla pjenjezy trjebataj.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND