Twórby dosć reprezentatiwne

pjatk, 15. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wolijowy wobraz Marion Kwicojc „Kekler“ , nastaty 2014, překwapja ze swojej barbnosću.  Foto: Sieghard Kozel Wolijowy wobraz Marion Kwicojc „Kekler“ , nastaty 2014, překwapja ze swojej barbnosću. Foto: Sieghard Kozel

Serbske wuměłče wustajeja w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy a radnicy

Wustajeńca „JASYM – DRUHI WID“ w Biskopicach stej poprawom dwě, přistupnej w rozdźělnych wote­wrjenskich časach hišće hač do 31. julija. Jedna je w měšćanskej galeriji Carla Lohsy,­ tamna w radnicy.

Galerija Carla Lohsy njeje runjewon mjez najwjetšimi hornjołužiskeho regiona, za propagowanje serbskeho tworja­ceho wuměłstwa pak ma njesnadny wu­znam. Hdyž tam serbske wuměłske dźěła pokazuja, wotwěraja wažne wrota do swojoraznosće regiona: do kultury Serbow. Galerija je pomjenowana po wažnym zastupjerju němskeho ekspresionizma Carlu Lohsy (1895–1965), woby­dlerju města wot 1929 hač do jeho smjerće. Wuběr twórbow njeje hladajo na date móžnosće přewobšěrny. Njedźiwajcy na to je wustajeńca dosć reprezentatiwna ze zastupjenymi wuměłčemi, kotrež su Maja Nagelowa, Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Sophie Natuškec a Marion Kwicojc.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND