K jónkrótnemubiotopej kultury so wuwił

pjatk, 16. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Skupina Cat’s Eye Nebula je ze swojimi titulemi w serbskej rěči, kotrež jeje frontmuž  Daniel Bětnar (srjedźa) přednjese, na festiwalu Nustock wulki wuspěch žnjała.  Foto: Bernd Goldammer Skupina Cat’s Eye Nebula je ze swojimi titulemi w serbskej rěči, kotrež jeje frontmuž Daniel Bětnar (srjedźa) přednjese, na festiwalu Nustock wulki wuspěch žnjała. Foto: Bernd Goldammer

Wo koncertnym dožiwjenju na tradicionalnym hudźbnym festiwalu Nukstock

Wot lěta 1997 wón eksistuje: Nukstock. Lěto wob lěto je łuka při Nukničanskej skale ćopłotu, zymu a samo błótowe bitwy dožiwiła. Wuprudźenju Nukstocka njeje pak wjedro dotal škodźało. Tónle festiwal je lubozny, sebjewědomy a přećelny šarm a cyły čwak my-začuća. Wjele hosći njeboji so dalokeje jězby na njón, zo bychu na kóždy pad tam přitomni byli. „Trjebamy nimale kóžde lěto tři tydźenje přihotowanskeho časa, zo bychmy městno zarjadowanja wotpowědnje wuhotowali“, wujasnja Bosćan Nawka. Za to dadźa so čłonojo towarstwa Barakka do dźěła. Tež cyły rjad staršich ludźi jim při tym pomha. Nukstock je so přez generacije wuwił k jónkrótnemu biotopej kultury.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Nukstock lěto wot lěta dale a wjac zajimcow přiwabja.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND