Nastork docenta jeho pozbudźi

pjatk, 21. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Student stawiznow na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće Alexander Pólk slědźi za swoje masterske dźěło tuchwilu w Budyskim Serbskim instituće. W bibliotece zarjadnišća wužiwa młody Serb tež bohatu paletu knihow.  Foto: Alfons Wićaz Student stawiznow na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće Alexander Pólk slědźi za swoje masterske dźěło tuchwilu w Budyskim Serbskim instituće. W bibliotece zarjadnišća wužiwa młody Serb tež bohatu paletu knihow. Foto: Alfons Wićaz

Kulturnje a politisce angažowany młody Serb

Wón je młodźinski, čerstwy duch a wětřik sobu do iniciatiwneje skupiny za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski sejm přinjesł. Ze swojej stawizniskej a politiskej wědu wón nowe aspekty tutej iniciatiwje dawa. Jeho wosebity angažement tež kóždy začuwaše, dožiwjejo 25lětneho Worklečana Alexandera Pólka 5. septembra we wobłuku 1. Budyskeho demokratiskeho tydźenja na zjawnym forumje z temu „Sejm dobudźe na spěšnosći – zwažimy so na demokratiju“. Na nim je so wón sobu zasadźował, zo so prawa a zajimawa diskusija kaž tež sobudźěło młodych a staršich nimale 80 wobdźělnikow wuwiwaše. Student wot 2010 na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće, kotryž klětu w měrcu swój masterski studij zakónči, chce wědomostnje na polu stawiznow, tež serbskich, skutkować.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND