Wustajeńca w Měšćanskim muzeju

pjatk, 21. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wustajeńca předstaji z fotami a dalšimi eksponatami kaž tule z jutrownymi jejkami  tež serbske nałožki w Delnjej Łužicy.  Foto: Gregor Wieczorek Wustajeńca předstaji z fotami a dalšimi eksponatami kaž tule z jutrownymi jejkami tež serbske nałožki w Delnjej Łužicy. Foto: Gregor Wieczorek

Wot 1. januara přetwarjeja Serbski muzej w Choćebuzu. Zo bychu wopytowarjo najwjetšeho łužiskeho města přiwšěm móžnosć měli, so wo serbskich stawi­znach informować, su dnja 28. septembra z pomocu eksponatow ze składa tamnišeho Serbskeho muzeja wosebitu wustajeńcu pod hesłom „Zachowane drogostki“ (Zachowane drohoćinki) w Měšćanskim muzeju Choćebuz wotewrěli. Tule su hač do oktobra 2017 wustajene swědčenja delnoserbskeje kultury wot 16. lětstotka hač do našeho časa.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Skulptura „W dešću“ wot Fryca Duringa Foto: Bernd Pittkunings
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND