Pólsko-serbske styki zajim budźili

pjatk, 18. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Row spisowaćela, publicista a wulkeho přećela Serbow Wilhelma Szewczyka, kiž bě so kaž Jurij Brězan před 100 lětami narodźił, wopytachu wjacori wobdźělnicy mjezynarodneje konferency sorabistiki a germanistiki w Katowicach. Wotprawa su to prof. dr. Piotr Pałys (Opole), prof. dr. Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań), kulturny politikar a basnik Janusz Wójcik (Opole), prof. dr. Grażyna Szewczyk (Katowice), dr. Monika Blidy (Sosnowiec) a Benedikt Dyrlich (Drježdźany/Budyšin).  Foto: Monika Dyrlichowa Row spisowaćela, publicista a wulkeho přećela Serbow Wilhelma Szewczyka, kiž bě so kaž Jurij Brězan před 100 lětami narodźił, wopytachu wjacori wobdźělnicy mjezynarodneje konferency sorabistiki a germanistiki w Katowicach. Wotprawa su to prof. dr. Piotr Pałys (Opole), prof. dr. Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań), kulturny politikar a basnik Janusz Wójcik (Opole), prof. dr. Grażyna Szewczyk (Katowice), dr. Monika Blidy (Sosnowiec) a Benedikt Dyrlich (Drježdźany/Budyšin). Foto: Monika Dyrlichowa

Wo mjezynarodnej konferency sorabistiki a germanistiki w Katowicach

W mjeztym nachilacym so lěće bě w serbskej a słowjanskej literarnej zjawnosći často rěč wo Jurju Brězanu. Wšako sej na najwšelakoriše wašnje wuwědomichmy, zo bě so najznaćiši serbski spisowaćel před 100 lětami narodźił.

Tworjenje a skutkowanje Brězana stej tohorunja na dwudnjowskej a derje organizowanej wědomostnej mjezynarodnej konferency sorabistow, slawistow a germanistow spočatk oktobra w Katowicach wulku rólu hrałoj. W tamnišej Šleskej bibliotece wobswětlichu a wuswětlichu wjacori eksperća – mjez nimi prof. dr. Tadeusz­ Lewaszkiewicz z Poznanja, prof. dr. Piotr Pałys z Opola a dr. Renata Bura z Krakowa – literarnu rěč a dwurěčnosć, wuměłske naroki kaž tež politiske wobmjezowanosće a wotwisnosće spisowaćela. Bohužel njebě na konferency ani jedyn powołansce skutkowacy sorabist abo literarny wědomostnik z Łužicy abo z Lipska přitomny, štož je mje chětro zadźiwało.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Prof. dr. Grażyna Szewczyk wěnowaše so w swojim přednošku tworjenju Benedikta Dyrlicha.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND