Skomdźili něšto nowe natwarjeć

pjatk, 15. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rozmołwny partner dr. Měrćin Wałda  Foto: Alfons Wićaz Rozmołwny partner dr. Měrćin Wałda Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa ze serbskim kulturnym wědomostnikom wo jeho nowonastawacej knize

Serbski kulturny wědomostnik dr. Měrćin Wałda je 2010 sociologisko-psychologisku knihu wo połoženju Serbow z titulom „Wie man seine Sprache hassen lernt“ wudał. Nětko na nowej knize dźěła. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Čehodla bě Wam tema Wašeje 2010 wušłeje knihi tak wažna?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Něhdy běchu wjesnjenjo bóle w zhromadnosći dźěłali. Foto: Pawoł Rota
dalši wobraz (2) Serbskaj hólcaj hladataj na z polemi wobdatu wjes.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND