Nětko móže čitar tež serbsce z Chróšćanom po puću być

pjatk, 17. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nowostka Ludoweho nakładnistwa Domowina „Z Francom po swěće“

Je lědma někoho w Serbach, kiž jeho njeznaje, wandrowskeho Franca Čornaka, kiž bě tři lěta a něšto dnjow po puću, zo by so w swojim rjemjesle wukmanił a žiwjenske nazhonjenja zběrał. Dotal je wón čitarjow z knihu Franz im Glück, kotruž bě lěta 2015 ze žurnalistom Rainerom Schäferom napisał, jenož němsce do swěta sobu wzał. Nětko pak móža wšitcy z pomocu wóndano wot Ludoweho­ nakładnistwa Domowina wudateje knihi Z Francom po swěće tež serbsce­ z Chróšćanom pućować.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND