Komorne koncertyz wobšěrnym spektrumom

pjatk, 20. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Heidemarja Wiesnerec při zašłym nowolětnym koncerće w Choćebuskim Serbskim domje  Foto: Michael Helbig Heidemarja Wiesnerec při zašłym nowolětnym koncerće w Choćebuskim Serbskim domje Foto: Michael Helbig

Dwajadwaceći lět wosebite ­koncerty pianistki Heidemarje Wiesnerec

Zwonka swojeje domizny bydlo wona w swojim wuwiću jako wuměłča njestagněruje a tak sej stajnje znowa swoju eksistencu zawěsćuje: koncertna pianistka, solistka-improwizatorka a k tomu tež hudźbna managerka Heidemarja Wiesnerec z Barta. W swojej domiznje so hižo dlěje hač dwaj lětdźesatkaj mjez hodownymi koncertami a ptačim kwasom z koncertami na proze do noweho lěta do pomjatka přinjese, a to mjeztym hižo dwajadwaceći lět pospochi. Frapěrowace je, zo njehodźi so dotal ani twjerdźić, zo dynamika wuměłče popušća a tak snano stagnacija zaćehnje. Programy su stajnje z hinašimi a tež wjele nowymi twórbami zajimawe a zdobom wuwažene. Tak je spektrum poskitkow sensacionelnje šěroki.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND