Pósłanča serbskeje hudźby w kraju a wukraju

pjatk, 18. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pianistka Heidemarja Wiesnerec koncertuje po wšěm swěće, čuje pak so ze swojej ródnej wsu Bartom a ze serbskej kulturu nadal kruće zwjazana..  Foto: Olga Posth Pianistka Heidemarja Wiesnerec koncertuje po wšěm swěće, čuje pak so ze swojej ródnej wsu Bartom a ze serbskej kulturu nadal kruće zwjazana.. Foto: Olga Posth

Zetkanje z koncertnej pianistku a solistku-improwizatorku Heidemarju Wiesnerec

Bart, w Malešanskej gmejnje, ze swojim hatom wosrjedź wsy, ewangelskej cyrkwju, rjanej nawsu, hrodowym parkom ze šulu a dwurěčnymi napisami we wopytowarju přijomny zaćišć zawostaja. Rjane zahrodki a hladane chěže přeradźeja, zo so něhdźe 400 wobydlerjow tu derje čuje. Kónc 19. lětstotka zliči profesor Arnošt Muka w Barće mjez te­hdy 513 wobydlerjemi 425 Serbow. W lěće 1956 bě jich hišće 54,6 procentow. Dźensa we wsy jenož horstka ludźi serbsce rěči.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND