Na wikach sobudźěłaćerjow LND zeznał

pjatk, 18. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Słowakski přećel Serbow Peter Čačko doma w swojej dźěłarni w Bratislavje  Foto: z wobsydstwa Petera Čačka Słowakski přećel Serbow Peter Čačko doma w swojej dźěłarni w Bratislavje Foto: z wobsydstwa Petera Čačka

Rozmołwa ze słowakskim přećelom Serbow Peterom Čačkom

Serbska literatura nańdźe wosebje w słowjanskim wukraju kedźbnosć a připóznaće. Wo to staraja so hłownje přełožowarjo w tutych krajach. Woni maja wuski a wutrobny poćah k serbskemu literarnemu tworjenju. K tajkim spěchowarjam słuša słowakski přećel Serbow, 82lětny literat, přełožowar, chórowy nawoda a organist Peter Čačko z Bratislavy. Před 57 lětami bě so wón z tworjenjom serbskich literatow zeznajomił a je jemu hač do dźensni­šeho swěrny. Z nim je so Alfons Wićaz rozmołwjał.

Što Was pohnuwa so 57 lět swěru za serbsku literaturu zajimować?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Po serbsko-słowakskim literarnym wječorku w Goethowym instituće w Bratislavje: basnicy Milan Richter, Benedikt Dyrlich, Ľubomír Feldek, choreograf Juraj Kubánka a přełožowar serbskeje literatury Peter Čačko (wotlěwa) Foto: Monika Dyrlichowa
dalši wobraz (2) W najstaršim słowakskim literarnym časopisu Slovenské pohlády Peter Čačko swoje přełožki serbskeje literatury wozjewja.
dalši wobraz (3) Antologiju serbskeje prozy w słowakskej rěči staj wudałoj Peter Čačko a Benedikt Dyrlich.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND