Originalny hłós Miny Witkojc nětko na zynkonošaku słyšeć

pjatk, 20. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Cejdejka „Gaž wětšyk dujo“ je za dźesać eurow na předań. Cejdejka „Gaž wětšyk dujo“ je za dźesać eurow na předań.

Zajimawa cejdejka z Ludoweho nakładnistwa Domowina

Čitaš-li to, štož je wažny čłowjek raz w knize, nowinach abo druhdźe na­pi­sał, wobradźa ći zawěsće wulke wjeselo a spodobanje.

Jeli pak ta abo tón něšto sam(a) ze swojim hłosom přednjese, da je to hišće wjetše a rjeńše dožiwjenje za připo­słucharjow. Runje to potwjerdźa jedyn z najnowšich wudźěłkow Ludoweho nakładnistwa Domowina, kotrež wobsteji mjeztym 60 lět.

Měnjena je nowa cejdejka „,Gaž wětšyk­ dujo‘ – Mina Witkojc powěda“. A zynkonošak je woprawdźe jara hódny dar k 125. narodninam delnjoserbskeje basnicy a nowinarki. Na jubilej smy lět­sa­ na wšelake wašnje spominali – mjez druhim z wosebitej wustajeńcu w Bórkowskej Domizniskej stwě a ze swja­točnosću w Bórkowskej šuli, kotraž jeje mjeno nosy.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND