Zapopaduje kuzło přirody w krajinje tysac łužiskich hatow

pjatk, 21. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wuměłča Iris Brankačkowa (srjedźa), bydlaca w Plusnikecach, wustaja swoje  twórby tuchwilu w Muzeju Budyšin.  Foto: SN/Maćij Bulank Wuměłča Iris Brankačkowa (srjedźa), bydlaca w Plusnikecach, wustaja swoje twórby tuchwilu w Muzeju Budyšin. Foto: SN/Maćij Bulank

Tworjaca wuměłča Iris Brankačkowa wustaja w Muzeju Budyšin

Zapisk do hóstneje knihi Budyskeho měšćanskeho muzeja je woprawnjeny zjaty zaćišć wo wustajeńcy, kotraž je hišće hač do spočatka nowembra widźeć „Wo prěčenju rěkow“/ molerstwo a twórby na papjerje / Iris Brankačkowa. Wutrobnje so hósć za „wosebity wid na přirodu a jeje jónkrótnosć“ dźakuje. Zawěrno, nichtó wone kuzło přirody bóle njezapopaduje hač w Plusnikecach w krajinje hatow bydlaca tworjaca wuměłča.

Wot Iris Brankačkoweje na płatno zapopadnjene krajiny zawostajeja we wobhladowarju najrozdźělniše zaćišće a asociacije. To je na jednej stronje metafra za haty, na měrnu hładźinu wody, w kotrejž so štomy, mróčele, wšón bliski wobswět špiheluja. A na tamnej stronje haty wobdawace štomy a kerčiny je zaramikujo wudospołnjeja.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND