Pryzlojty respekt

pjatk, 19. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Spěwny Consorcium Seniorow pod dirigentstwom Alojsa Nawki  Foto: Rafael Ledźbor Spěwny Consorcium Seniorow pod dirigentstwom Alojsa Nawki Foto: Rafael Ledźbor

Žortne zhladowanje na zajimawy zynkonošak

Starši schadźowankarjo so zawěsće z radosću na Spěwny Consorcium Seniorow (SCS) dopominaja, kotryž bě před nimale štyrjomi lětdźesatkami na schadźowance wustupił. Njedawno wušła cejdejka ze sams­nym titlom wotmołwja na nanajwažniše hólcmichlowe prašenje, hač su woni hišće žiwi: Haj, to su! A na tutej slěbornej desce to ći něhdy ćěmnowło­saći tež wostanu, doniž to datowa technika dopušća. Hłosy wjacehłósnje a zwjetša prawje spěwacych muži su w běhu lětdźe­satkow lědma popušćili. A capella spěwacy muski chór hrajka sej na pry­­zlojte wašnje ze słowami a melodijemi. Přirunaš-li fota SCS z wjacorych lětdźesatkow w drohotnej cejdejce darmo připołoženym zešiwku, njepřewidźiš, zo maja ći akterojo porno NDRskemu časej předewšěm hinašu barbu włosow. Tak hišće bóle mjenu skupiny wotpowěduja. Dirigent ćělesa je sej swoju frizuru přez wšitke lětdźesatki wobchował. To swědči wo wutrajnosći.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Zynkonošak ze žortnymi spěwami skupiny Spěwny Cornsorcium Seniorow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND