Jutrowna woda na wójnje wina

pjatk, 23. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
„Sergej“ bě 23. inscenacija krucha Jurja Kocha w NSLDź. Na wobrazu Petra-Marija Bulankec-Wencelowa, Jurij Šiman a Jan Mikan (wotlěwa) Foto: Mirosław Nowotny „Sergej“ bě 23. inscenacija krucha Jurja Kocha w NSLDź. Na wobrazu Petra-Marija Bulankec-Wencelowa, Jurij Šiman a Jan Mikan (wotlěwa) Foto: Mirosław Nowotny

Łužica w inscenaciji „Sergej“ srjedźišćo mjezynarodneho konflikta

Dohromady 420 wopytowarjow je sej na cyłkownje dźewjeć předstajenjach hornjoserbsku inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Sergej“ wobhladało. W „humoresce ze zańdźeneho a dźensnišeho­ časa“, kaž awtor Jurij Koch swój kruch sam mjenuje, zwažištaj so Haškec mandźelskaj Regina a Werner (Petra-Marija Bulankec-Wencelowa a Jan Mikan) na zakładźe za sensaciju młodźaceje so nowinskeje rozprawy wo pječa z rowa stanjenym ruskim carom Iwanom Hroznym na eksperiment. Jeno z mocu ducha chcetaj wěstu wosobinu k sebi zwołać. Njejapcy zjewi so sowjetski seržant Sergej (Jurij Šiman), kiž bě minjene 25 lět w tajnym bunkru njedaloko Hornjeho Wujězda žiwy. Jeho wućek chowa tójšto zajimawostkow – a po spočatnym šoku a z někotrejžkuli škleńčku palenca je sej trójka spěšnje přezjedna tele pokłady zwičnić. Jako pak Sergej Haškec dźowku Silku (Katka Pöpelec) zeznaje, do kotrejež je so tež přetřasowaty rym pěstowacy wjesny pólcaj Erhard (Torsten Schlosser) zahladał, počinaja dawno zabyte podawki idylku zamućić.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND