„To je kaž tajke dźećelowe łopješko“

pjatk, 17. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske poetki Měrka Mětowa, Měrana Cušcyna a Róža Domašcyna (wotlěwa) su napisali zhromadnu knihu z tak mjenowanymi rjećazowymi basnjemi, kotraž srjedź junija w Ludowym nakładnistwje Domowina wuńdźe.  Foto: Alfons Wićaz Serbske poetki Měrka Mětowa, Měrana Cušcyna a Róža Domašcyna (wotlěwa) su napisali zhromadnu knihu z tak mjenowanymi rjećazowymi basnjemi, kotraž srjedź junija w Ludowym nakładnistwje Domowina wuńdźe. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z třomi spřećelenymi serbskimi poetkami

W Ludowym nakładnistwje Domowina­ ma srjedź junija wuńć literarna kniha poetkow Róže Domašcyneje,­ Měrany Cušcyneje a Měrki Mětoweje noweje basniskeje formy. Knihu maja wudospołnić fota Jürgena Maćija. Alfons­ Wićaz­ je so z awtorkami rozmołwjał.

Kaž sym słyšał, je so Wam při škleńčce wina zrodźiła ideja zhromadneho literarneho projekta, tak mjenowaneho rjećazoweho basnjenja. Zběrka ma pod titulom „Znaki, pominaki, kopolaki“ wuńć. Rjećazowe basnje – štó je tutu formu literarneho tworjenja wunamakał?

R. Domašcyna: Zetkawamy so hižo dlěši čas, zo bychmy sej swoje nowše literarne wěcy předčitali. Při tym tež zhromadnje warimy, sej dobru wječer po­přejemy a škleńčku wina wupijemy. Rjećazowa baseń samo na sebi ničo noweho njeje, chiba w serbskej literaturje. Wo­sobinsce znaju rjećazowe basnje, kotrež nastachu w Awstriskej, tež w Němskej a druhich krajach. Smy tři spřećelene basnicy, a tuž je so takrjec z našeje zhromadnosće wuwiło, zo raz tajki rjećaz pisamy.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND