W swojich wobrazach pokazuje Lejna Theurichowa wulku lubosć k ...

pjatk, 21. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Lejna Theurichowa (naprawo) rozmołwja so na wotewrjenju wustajeńcy z wopytowarjemi wo swojim wuměłskim  dźěle. Foto: SN/Hanka Šěnec Lejna Theurichowa (naprawo) rozmołwja so na wotewrjenju wustajeńcy z wopytowarjemi wo swojim wuměłskim dźěle. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wustajeńca w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje

Lejna Theurichowa njeje w Serbach žana njeznata. Swoje slědy zawostajiła je kulturnopolitisce – jako bywša předsydka załožboweje rady –, ale tež molersce. Na mnohich wustajeńcach serbskich ludowych wuměłcow bě wobdźělena. Serbska kulturna informacija w Budyskim Serbskim domje je jej hač do kónca junija rum za wustajeńcu „Doma a druhdźe“ přewostajiła. Byrnjež so hižo na přeprošenju zwěsćiło, zo „ moluje Lejna Theurichowa najradšo swoju domiznu, Łužicu, moluje pisane krajiny a přirodu jako akwarel abo z wolijom“, je jeje wobłuk šěršo zapołoženy. Skerje jako přidawk k wobrazam podawa wona we witrinje swoje „Pućowanske dopomnjenki“. Skicy, wosebje rysowanki, přeradźeja wuměłču, kotraž zamóže wokomiki zapopadnyć. A to po wšěm zdaću nakromne, štož wjele wo wuměłči praji.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND