Dźěła z akribiskim wóčkom a ze začućom

pjatk, 18. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Knihizhotowjer Tomaš Šołta na swojim dźěłowym městnje w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina. Foto: Alfons Wićaz Knihizhotowjer Tomaš Šołta na swojim dźěłowym městnje w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina. Foto: Alfons Wićaz

Na zetkanju ze zhotowjerjom knihow LND Tomašom Šołtu

Koncentrowany sedźi Tomaš Šołta na swojim dźěłowym městnje w Ludowym nakładnistwje Domowina w Budyšinje nad starej kartu a z lupu dokładnje za jeje kwalitu hlada. Karta słuša k prof. dr. Arnošta Mukowej knize „Statistika Łužiskich Serbow“, kotraž nasta w lětach 1884 do 1886. W njej wozjewi Muka swoje ličenje a wopisanje Hornich a Delnich Serbow. Karta je přidawk k statistice, a ju přihotuje knihizhotowjer za reprodukciju. „Hladam na to, zo su barby za ćišć prawje měšane, tak zo budu potom jasne a změja prawy kontrast. Kniha ma w decembrje w nowym nakładźe wuńć“, 42lětny powěda.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND