„Natyrlich Dyrlich“

pjatk, 13. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Benedikt Dyrlich w lěću 2012 w Słowakskej  Foto: Monika Dyrlichowa Benedikt Dyrlich w lěću 2012 w Słowakskej Foto: Monika Dyrlichowa

Awtobiografija w dokumentach za čas po towaršnostnym přewróće

Znowa pod titlom „Doma we wućekach“, ale z rjadowym čisłom 2 předstaja Benedikt Dyrlich serbskemu čitarjej nětko swoje „zrałe lěta“, kotrež padnu do noweje epochi demokratije: do lět 1990–2018. Swoju wohnjowu křćeńcu dožiwja basnik a politikar w přewrótowej nazymje na zetkanjach Serbskeje narodneje zhromadźizny w Budyšinje. Po swojich­ 40. narodninach, w aprylu 1990, zastupi wón do SPD a stanje so z jeje kandidatom­ na krajnej lisćinje Sakskeje. A w oktobru, krótko po němskim zasozjednoćenju, wola jeho Budyšenjo do noweho sakskeho sejma.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk