Sebjewědomje a modisce

štwórtk, 30. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Friedrich Krause-Osten „Nawkec mać“, 1946 , priwatne wobsydstwo  Foto: Andrea Pawlikowa Friedrich Krause-Osten „Nawkec mać“, 1946 , priwatne wobsydstwo Foto: Andrea Pawlikowa

Modernizowana serbska drasta Cecilije Nawkec

Mjeno Cecilije Nawkec je wusko z nowotarstwom pola serbskeje katolskeje drasty do wójny a po lěće 1945 splećene. Njedawno dósta Budyski Serbski muzej hnydom z dweju žórłow zajimawe přikłady poskićene. Maruša Šołćic a Chrysta Meškankowa darištej ze swójbneho wobsydstwa drastu, kotraž wuznamjenja so z praktiskosću a estetiku, wosebje nje­zwučenych barbow płatu a abstraktnych floralnych wušiwankow po naćiskach Měrćina Nowaka-Njechorńskeho dla.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Kombinacija wušiwaneho rubiška, woko łopasaceho banta, čěpca a měcy a hłuboko wurězaneho pjezla, kaž bě to Cecilija Nawkec namjetowała
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND