„Z młodymi ludźimi dźěłać je Boži dar“

pjatk, 16. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Byrnjež Friedemann Böhme na wuměnk šoł, chce spěwarjow 1. serbskeje kulturneje brigady hišće chwilu dale přewodźeć.  Foto: Alfons Wićaz Byrnjež Friedemann Böhme na wuměnk šoł, chce spěwarjow 1. serbskeje kulturneje brigady hišće chwilu dale přewodźeć. Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z rozžohnowacym so Budyskim tachantskim kantorom Friedemannom Böhme

Lětsa 1. nowembra rozžohnuje so Friedemann Böhme ze zastojnstwa jako kantor Budyskeje katolskeje tachantskeje cyrkwje a poda so na wuměnk. ­Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Z kotrymi začućemi rozžohnujeće so po wjace hač 30 lětach kantorstwa?

F. Böhme: Sym jara dźakowny za to, štož sym tule w Budyšinje dožiwił. Sym dźakowny za hudźbu, kotruž móžach hrać abo dirigować. Sym jara dźakowny za wjele přećelow, kotrychž sym w tym času zeznał a sej zdobył. To su moje hłowne začuća. Na tamnej stronje so ­trochu starosću, přetož cyłe procedere mojeho naslědnika abo naslědnicy hišće wujasnjene njeje.

Sće zamołwity był za hudźbny přewod Božich słužbow a scyła za pěstowanje cyrkwinskeje hudźby we wosadźe. Jako sće zastojnstwo w Budyšinje nastupił, što sće sej jako wosebity nadawk stajił a sće jón zmištrował?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk