Kak derje so Europjenjo mjez sobu rozumja?

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Ze wšelakorymi testami su w projekće „Mjesobna zrozumliwosć mjez wusko zwjazanymi rěčemi w Europje“ přepytowali, kak derje so přisłušnicy germanskeje, romanskeje a słowjanskeje rěče mjez sobu rozumja. W ertnym tesće su na přikład ludźo germanskorěčneje swójby přerěznje na 40 procentow prašenjow korektnje wotmołwili, z romanskeje 36,4 procenty a ze słowjanskeho 33,6 procentow. Najlěpje Słowacy čěšćinu rozumja. Charlotte Gooskens Ze wšelakorymi testami su w projekće „Mjesobna zrozumliwosć mjez wusko zwjazanymi rěčemi w Europje“ přepytowali, kak derje so přisłušnicy germanskeje, romanskeje a słowjanskeje rěče mjez sobu rozumja. W ertnym tesće su na přikład ludźo germanskorěčneje swójby přerěznje na 40 procentow prašenjow korektnje wotmołwili, z romanskeje 36,4 procenty a ze słowjanskeho 33,6 procentow. Najlěpje Słowacy čěšćinu rozumja. Charlotte Gooskens

We wulkim nižozemskim slědźenskim projekće su komunikaciju w třoch rěčnych swójbach přepytowali

„Mjesobne dorozumjenje mjez wusko zwjazanymi rěčemi w Europje“ je titul wjetšeho slědźerskeho projekta, přewjedźeneho pod nawodom prof. dr. Charlotty Gooskens na uniwersiće w nižozemskim Groningenje. Na zakładźe zjawnje přistupnych internetnych testow su we wobłuku Europskeje unije přepytowali, w kotrej měrje so ludźo, kotřiž jednu ze 16 europskich rěčow z germanskeje, romanskeje a słowjanskeje rěčneje swójby nałožuja, mjez sobu rozumja. Cordula Ratajczakowa je so z profesorku za ­europsku linguistiku dr. Gooskens rozmołwjała.

Što je zakładna mysl projekta, a kak sće ju zrodźiła?

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Linguistka prof. dr. Charlotte Gooskens z Groningenskeje uniwersity je runje stipendiatka na Pólskim instituće za pokročowace studije we Waršawje (PIASt). Foto: priwatne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk