Plapadu – serbska ornitologiska wosebitosć!

pjatk, 21. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. dr. Edward Wornar njewuwiwa tuchwilu jenož předčitansku funkciju za hornjo- a delnjoserbsku rěč pod titulom Plapadu, ale je so tež na slědy mytiskeho pozadka wosebiteje ptačeje družiny podał. Foto: Rasa Wornarjowa Nawoda Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. dr. Edward Wornar njewuwiwa tuchwilu jenož předčitansku funkciju za hornjo- a delnjoserbsku rěč pod titulom Plapadu, ale je so tež na slědy mytiskeho pozadka wosebiteje ptačeje družiny podał. Foto: Rasa Wornarjowa

Na slědach mytiskeho pozadka wědomostneho projekta

Plapadu je mjeno projekta za před­čitansku funkciju za hornjo- a del­njoserbšćinu we wjacerěčnych wo­kolinach, kotruž tuchwilu na Instituće za sorabistiku na Lipšćanskej uni­wersiće wuwiwaja (). Serbske Nowiny su wo mjenowanym projekće hižo rozprawjeli. System je w pospytnej fazy a hodźi so tuchwilu jeno za wuži­warjow z programowanskimi znajomosćemi. Je planowane, jón ­bórze ­na stronje k dispoziciji stajić.

Plapadu (Plyctolophus legens) je wote­mrěta, prjedy we Łužicy endemiska družina ptačkow, najskerje ze swójby papagajow; snano pak jedna so tež wo konwergentne wuwiće. Wo tymle njewšědnym zwěrjeću mamy jenož mało informacijow. Tak namakamy ilustraciju w Edwarda Learowej knize „Illustrations of the Family of Psittacidae, or Parrots“ z lěta 1832 z titlom ,Plappertoo or ­Reading Parrot‘“. Bohužel pak pobrachuje plapadu w Prideauxa J. Selbyjowej „Natural History of Parrots“ (1836), tak zo je ilustracija, z kotrejež znajemy (dźensa ­zestarjene) łaćonske pomjenowanje, jenički nam zdźeržany wobraz.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Plapadu (Plyctolophus legens) w Edwarda Learowej knize „Illustrations of the Family of Psittacidae, or Parrots“ z lěta 1832 z titlom „Plappertoo or Reading Parrot“ Edward Wornar
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND