Kak je rozbudźena kóčka na titulnu stronu přišła

pjatk, 19. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Grafika w akrylu „HIOB“, 120 króć 65 centimetrow wulka, nasta w lěće 2016  Foto: Isa Bryccyna Grafika w akrylu „HIOB“, 120 króć 65 centimetrow wulka, nasta w lěće 2016 Foto: Isa Bryccyna

Isa Bryccyna z Kubšic zwjesela přećelow wuměłstwa z wosebitymi přeprošenjemi za wustajeńcy w Budyšinje

Łobjo rano, rozbudźena kóčka abo kačka jako stražnik – Isa Bryccyna z Kubšic je za wšitko a wšitkich prawe městno namakała. Su to jeje wuměłske twórby, kotrež na sfałdowanych łopjenach za wustajeńcy Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa wabja. Tajke přeprošenja su něšto wosebite: Hinak, hač je to hewak z wašnjom, nimaja wone jenož dwě do štyri, ale wosom do dźesać stron. Tak je wjace městna za twórby a rozmyslowanja wo wuměłcach – přeprošenja su we wěstym zmysle minikatalogi. To zwjesela přećelow wuměłstwa, ale runje tak molerjow, grafikarjow kaž tež rězbarjow a socharjow, kotřiž w galeriji Budissin wustajeja. Tak je Klaus Drechsler w měrcu a aprylu plastiske twórby wustajał, a k nim słušeštej tež kóčka a kačka. Abo Gabi Keil z Drježdźan, molowaca „Łobjo rano“, wustaješe w aprylu a meji. W juliju bě wona znowa z hosćom w Budyšinje a podawaše tu kurs we wobłuku lětnjeje akademije wuměłstwoweho towarstwa w rozwalinje mnišeje cyrkwje.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Isa Bryccyna w swojej dźěłowej stwě w Kubšicach. Nimo dźěła jako knižna wuhotowarka za Ludowe nakładnistwo Domowina je wona dale jako swobodna grafikarka aktiwna. Foto: Silvia Stengel
dalši wobraz (2) Tež woblubowany serbski awtowy nalěpk je Isa Bryccyna wuhotowała.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND