Nic jenož navajo, abo: Hdy je „mała rěč“ wužitna?

pjatk, 19. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn ze symbolow Aromunow je wobraz pjenka wotrubaneho štoma ze schadźacym zarodkom. Napisaj – tule na woponu towarstwa Lunjina (Swětło) – rěkatej: „Smy jedyn lud“ a „Aromunojo njezahinu“. Jedyn ze symbolow Aromunow je wobraz pjenka wotrubaneho štoma ze schadźacym zarodkom. Napisaj – tule na woponu towarstwa Lunjina (Swětło) – rěkatej: „Smy jedyn lud“ a „Aromunojo njezahinu“.

W tutej kolum­nje powěda šěsć redakciji SN znatych mjezy­narodnych awtorow, wotměnjacy so pod pseudonymom „prof. Wink“, jónu wob měsac wo swojich­ nazhonjenjach a do­žiwjenjach we wobłuku zetkanja kulturow, identitow, rěčow a narodnych­ mjeńšin.

Nanajpozdźišo z filmom „Windtalkers“ z hollywoodskim starom Nicolasom Cageom z lěta 2002 je powšitkownje znate: Nałožowanje rěče navajo w zwisku ze šifrěrowanej komunikaciju je ameriskim wojerskim jednotkam, wojowacym za čas Druheje swětoweje wójny z Japanskej, wuraznje pomhało. Japanscy dešifranća njezamóchu tónle „navajo-kode“ ženje rozłušćić. Mjenje znate pak je, zo su Američenjo w datym zwisku tež rěče přisłušnikow druhich „indianskich“ ludow resp. kmjenow, kaž na přikład Cherokeejow abo Seminolow, kaž tež europskich připućowarjow mjez druhim z Baskiskeje wužiwali. Z tutej zakładnej informaciju smy sej ­mosćik k małym europskim ludam a jich (často wohroženym) rěčam wutworili – to rěka k temje, z kotrejž so prof. Wink wo­sebje rady a intensiwnje zaběra(še).

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND