Trojorěčny – a něšto wjac

pjatk, 21. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Model Budyskeho stareho města je jónkrótny, dokelž poskića nimo pisma za slepych tež němske a serbske mjena hasow a naměstow – druhdy, kaž tule pola Serbskeho kěrchowa při Michałskej cyrkwi, samo jeno serbske. Foto: Jurij Łušćanski Model Budyskeho stareho města je jónkrótny, dokelž poskića nimo pisma za slepych tež němske a serbske mjena hasow a naměstow – druhdy, kaž tule pola Serbskeho kěrchowa při Michałskej cyrkwi, samo jeno serbske. Foto: Jurij Łušćanski

Model stareho města Budyšina jónkrótny po cyłej Němskej

Z dalokowidom móžeš wodnjo a z wosebitym tajkim tež w nocy dosć daloko widźeć. Z lětadła a z nowšej wunamakanku trutom (Drohne) móžeš z wyšin wjele spóznać. Štóž tajki trut ma, pušći jón do powětra a móže jón wysoko a niže wjesć, zo by sej wothorjeka zbliska a zdaloka wšitko dokładnje wobhladać móhł.

Štóž tajki trut (hišće) nima a chcył sej na přikład stare město Budyšina wobhladać, ma k tomu hižo někotre lěta składnosć. Cyle blisko wothorjeka a wotboka móžeš sej model stareho města na Budyskim Hłownym torhošću při radnicy wobhladać. Model pak skići wjac hač jenož wobhladanje, dróhi a naměsta su z napisom woznamjenjene, samo dwurěčnje, němsce a serbsce. Pomjenowanjam su tež wšelake dypki přidate – to je pismo za špatnje widźacych a slepych, kotřiž z porstami tak mjenowane Braillowe pismo čitaja.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND