„Što rěka tu mjeńšina?“

pjatk, 20. meje 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Pućowanska wustajeńca „Što rěka tu mjeńšina? Danojo, Frizojo, němscy Sintojo a  Romojo, Serbja a rěčnicy delnjoněmčiny – Twoji njeznaći susodźa?“ bu w Berlinskim Domje Paula Löbeho wotewrjena. W formje dwojich třiróžkow předstaji so serbska stacija z Hornjej a Delnjej Łužicu. W pozadku danska stacija w formje pismika „Ø“. W lěću je wustajeńca we westfalskim měsće Leer widźeć. Znajmjeńša hač do lěta 2027 ma wona po puću być.  Foto: Marija Suchec Pućowanska wustajeńca „Što rěka tu mjeńšina? Danojo, Frizojo, němscy Sintojo a Romojo, Serbja a rěčnicy delnjoněmčiny – Twoji njeznaći susodźa?“ bu w Berlinskim Domje Paula Löbeho wotewrjena. W formje dwojich třiróžkow předstaji so serbska stacija z Hornjej a Delnjej Łužicu. W pozadku danska stacija w formje pismika „Ø“. W lěću je wustajeńca we westfalskim měsće Leer widźeć. Znajmjeńša hač do lěta 2027 ma wona po puću być. Foto: Marija Suchec

Hač prašenje abo statement – wustajeńca

Interaktiwna pućowanska wustajeńca informuje na moderne wašnje wo štyrjoch w Němskej připóznatych awtochtonych ludowych mjeńšinach kaž tež wo delnjoněmčinu rěčacych. Wosebita přehladka, kiž nasta jako zhromadny projekt mjeńšinoweje rady a zwjazkoweje rady för Nedderdüütsch, wuzběhnje bohatosć a wjelestronskosć danskeje mjeńšiny, němskich Sintow a Romow, serbskeho ludu, friziskeje narodneje skupiny a rěčnikow delnjoněmčiny resp. platt. Nastanje tuž zaćišć, kaž to tež serbska wuměłča Maja Nagelowa we wideju sformuluje, zo je pomjenowanje „mjeńšina“ za politiske prašenja wažne, ale zdawna njereflektuje wobohaćacy kulturelny a rěčny aspekt ludowych a rěčnych skupin w Němskej kaž tež wjeselo a hordosć, kotrejž k tomu słušatej. Prašenje „Što rěka tu mjeńšina?“ móhło so tež jako sebjewědomy statement wuprajić a z wuwołakom za prašakom wudospołnić.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND