Stara so na jewišću wo subwersiwne elementy

pjatk, 15. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźiwadźelnik Jan Mikan je so hižo jako dźěćo dosć jewišćoweho powětra nasrěbał. Mjeztym je hrajer dawno profi a w minjenych wjace hač 30 lětach najwšelakoriše figury w inscenacijach NSLDź sćělesnił.  Foto: Carmen Schumann Dźiwadźelnik Jan Mikan je so hižo jako dźěćo dosć jewišćoweho powětra nasrěbał. Mjeztym je hrajer dawno profi a w minjenych wjace hač 30 lětach najwšelakoriše figury w inscenacijach NSLDź sćělesnił. Foto: Carmen Schumann

Jan Mikan zhladuje na dołhu a wuspěšnu karjeru jako dźiwadźelnik, kotruž njebudźe přezahe zakónčić

Skok wróćo do lěta 1973 njeje ćežki. Tón poradźi so ze spodźiwnje blond barbjenej periku, „Präsent 20“-kapu a cholowami z wužehlenymi fałdami. A hižo je sobudźěłaćer firmy „Horch a Guck“, kotrehož Jan Mikan w inscenaciji lětušeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock Holmes a Budyska bestija“ sćělesnja, ­hotowy. W swojej róli mjenuje so „cyle njenapadnje“ Meier. Wopytowarjo hry – tak dźiwadźelnik – měli sami wo tym rozmyslować, kotru rólu bě stasi před 50 lětami w Němskej demokratiskej republice hrała. Zhromadnje z Holmesom zestaja wón w běhu předstajenja puzzle, kotryž skići na kóncu cyłotny wobraz. „Wjetšina publikuma je srjedźneje staroby“, tak Mikan, „je w NDR socializowany a znaje atmosferu hišće ze swojeho do­žiwjenja. Młódši pak a tež ći, kotřiž su w ‚starych‘ zwjazkowych krajach wot­rostli, maja so tróšku ćešo ze skutkowanjom sobudźěłaćerjow něhdyšeho MfS.“ Tola wšitke starobne skupiny wjesela so nad evergreenami rockoweje hudźby NDR, kotruž na jewišću live hraja.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Hišće hač do kónca awgusta je Mikan w spektaklu pod hołym njebjom „Sherlock Holmens a Budyska bestija“ na Hrodźe sprjewineho města widźeć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND